TEMEL AFET BİLİNCİ, SAVUNMA SERVİSLERİ EĞİTİMİ, TATLİYE VE YANGIN TATBİKATI YAPILACAKTIR

27 Ara

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanun ve ilgili mevzuat gereğince Dekanlığımız tarafından görevlendirilen personel ve öğrencilerimize uzman kişiler tarafından ''Temel Afet Bilinci, Sivil Savunma Servisleri Eğitimi ile Tahliye ve Yangın Tatbikatı'' konularında teorik ve uygulamalı eğitim programı planlanmıştır.

Görevli  personel ve öğrenci listesi,  görev tanımları ve yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler ektedir.


Görevi bulunan personel ve öğrencilerimizin eğitim tarihi olan 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 09:30'da Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonunda hazır bulunması gerekmektedir.

Önemle duyurulur..


Görevli Personel ve Öğrenci Listesi

İlk Yardım Servisi Görev Tanımı

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi Görev Tanımı

Kurtarma Servisi Görev Tanımı