SAĞLIK YÖNETİMİ VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

09 Eki

2018/2019 Bahar döneminde "Dönem Stajı" yapmak isteyen Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü son sınıf öğrencilerinin, "Staj Kabul Ve Sözleşme Formu"nun doldurulmasında takip etmeleri gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

1. Adım : Öğrenci imzası ve her sayfanın paraflanması

2. Adım : Bölüm Başkanı imzası

3. Adım : Bölüm Staj Komisyonu Başkanı imzası ve her sayfanın paraflanması

4. Adım : Staj yeri yetkilisinin imzası (Kaşe/mühür) ve her sayfanın paraflanması

5. Adım : Fakülte Staj Koordinatörü imzası ve her sayfanın paraflanması

Fakülte Staj Koordinatörüne imza için gidilmeden önce, gerekli bütün imza ve parafların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Staj Kabul Ve Sözleşme Formu'ndan 3 nüsha doldurulmalıdır.