YAZ STAJI BAŞVURU SÜRECİ

28 Mar

2018/2019 Yaz döneminde "İsteğe Bağlı Yaz Stajı" yapmak isteyen İşletme, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabilmek için teslim etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. İlgili belgelere http://www.if.duzce.edu.tr/Sayfa/5340/staj adresinden ulaşılabilir.

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Staj Kabul Ve Sözleşme Formu*
  3. 3.Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
  4. 4.Öğrenci Taahhütnamesi
  5. 5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*: İsteğe bağlı yaz stajı başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin "Staj Kabul Ve Sözleşme Formu"nun doldurulmasında takip etmeleri gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

1. Adım : Öğrenci imzası ve her sayfanın öğrenci tarafından paraflanması,

2. Adım : Bölüm Başkanı imzası,

3. Adım : Bölüm Staj Komisyonu Başkanı imzası,

4. Adım : Staj yeri yetkilisinin imzası (Kaşe/mühür) ve her sayfanın paraflanması,

5. Adım : Fakülte Staj Koordinatörü imzası ve her sayfanın paraflanması**,

**: Staj Kabul Ve Sözleşme Formu'ndan 3 nüsha doldurulmalıdır. Fakülte Staj Koordinatörünün imzasına sunulmadan önce sözleşme metninde gerekli bütün imza ve parafların tamamlanmış olmalıdır. Sözleşme metninin Fakülte Staj Koordinatörünün imzasına sunulması için öğrencilerin bölümlerinde görevlendirilen öğretim elemanına*** sözleşme belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler bir hafta sonra ilgili öğretim elemanından öğrenci tarafından geri alınacaktır.

Süreç sonunda bütün belgeler, staj takviminde ilan edilen tarihler arasında, başvuru sahibi öğrenci tarafından dekanlık özel kalemi Recep TÜZER’e teslim edilecektir.

***: Sözleşme metninin Fakülte Staj Koordinatörünün imzasına sunulmasında öğrencilere yardımcı olacak öğretim elemanları

BÖLÜM

ÖĞRETİM ELEMANI

İşletme

Arş.Gör.Emine ŞENBABAOĞLU

Uluslararası Ticaret

Arş.Gör.Serhat ATA

Uluslararası İlişkiler

Arş.Gör.Talha FIRAT

Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik

Arş.Gör.Abdulaziz SEZER