AKADEMİK YETERSİZLİK VE TEK DERS SINAV HAKKI DUYURUSU

23 Oca

28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile bütünleme sınavı uygulanıp uygulanmaması yükseköğretim kurumlarının senato kararlarına bağlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosu’nun 26.05.2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile bütünleme sınavlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.
Üniversitemiz Senatosu tarafından “tek ders sınavlarının” 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren “tek/çift ders sınavları” olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve böylece mezuniyeti için sadece iki dersi kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için iki dersten sınava girme hakkı verilmiştir. Ayrıca Senato kararı ile 4. Yarıyıl sonunda uygulanan “Akademik Yetersizlik (2.25) sınırı” kaldırılmış olup lisans öğrencilerimizin 3. sınıfa geçişlerindeki bu engel 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden geçerli olmak üzere bulunmayacaktır.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü