Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğu Tarafından ‘’Sosyal Güvenlik Yapısı ve İşleyişi‘’ Başlıklı Konferans Düzenlendi.

25 Ara

Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğu tarafından, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘’Sosyal Güvenlik Yapısı ve İşleyişi‘’ başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı. İl Müdürü konuşmalarında; Sosyal Güvenlik mevzuatındaki geçmişten günümüze gelişen değişikliklerle birlikle Sosyal Güvenlik Kurumunda bu değişikliklerin ne şekilde uygulandığı, değişen yapının Kurumu ve vatandaşları ne şekilde etkilediği ve bu değişikliklerin gelecekte hangi tür yenilikler getireceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İl Müdürü, Sosyal Güvenlik alanında istihdam olanaklarının hangi türde olduğu, mezun olacakların yerleşeceği kurumlarda hangi aşamalardan geçeceği ve bölümün ülkemiz açısından ne düzeyde yarar sağlayacağını bildirdi. Aynı zamanda son olarak Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’nün Sigortacılık branşındaki istihdam olanaklarının ne düzeyde olduğu ve gelecekte sigorta sektöründe ne tür değişiklikler olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Son olarak Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başkanı Cahit AYDEMİR’ in teşekkür belgesini takdim etmesi ile konferans sonlandı.