Tanıtım

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA:

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 2010-2011 Akademik Yılı'nda İşletme Bölümü ile lisans öğretimine başlamıştır. Fakültemiz; İşletme, Sağlık Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

İşletme Bölümü’nde 2010-2011 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlanmış olup, I. ve II. Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde 2013-2014 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlanmıştır. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ise 2014-2015 Akademik Yılı'nda lisans öğretimine başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak, İşletme Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde de öğretime 2011-2012 Akademik Yılı'nda başlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ise 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde açılmıştır.

Fakültemizde 5 profesör, 5 doçent, 17 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 16 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 47 öğretim elemanı ve 8 idari personel görev yapmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı itibariyle İşletme Bölümü'nde 713, Uluslararası Ticaret Bölümü'nde 594, Sağlık Yönetimi Bölümü'nde 577, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde 411, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü'nde 483 ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 219 olmak üzere toplam 2997 öğrenci sayısına ulaşılmıştır.