Staj

Üniversitemiz Senatosunun 26.05.2016 tarih ve 2016/70 sayılı kararı ile Fakültemizin "İsteğe Bağlı Staj Yönergesi" aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

İŞLETME FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ

 

Stajla İlgili Belgeler (İndirmek için tıklayınız):

 

Dönemlik Staj Takvimi

Staj Raporu Yazım Kılavuzu

Kurum Staj Amiri Değerlendirme Formu

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Staj Kabul Ve Sözleşme Formu

Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Taahhütnamesi