Yönetim

                                               


      Prof. Dr. İzzet KILINÇ

      Dekan V.

      e-posta: izzetkilinc@duzce.edu.tr


                                                                                                

      Yrd. Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ                                                                               

      Dekan Yardımcısı 

      e-posta: istemicomlekci@duzce.edu.tr


                         

      Ayten DENİZ

      Fakülte Sekreteri

      e-posta: aytendeniz@duzce.edu.tr