Yönetim

                                               

      Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ

      Dekan V.

      e-posta: selamiyildiz@duzce.edu.tr

                                                                                           

     Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ                                                                               

     Dekan Yardımcısı 

     e-posta: istemicomlekci@duzce.edu.tr

                     

   Eşref TARKU

   Fakülte Sekreteri

   e-posta: esreftarku@duzce.edu.tr