Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU:

Prof. Dr. İzzet KILINÇ                               (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ                (Profesör Temsilcisi Üye)

Prof. Dr. Alper ERTÜRK                            (Profesör Temsilcisi Üye)

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ                     (Profesör Temsilcisi Üye)

Doç. Dr. Aldulvahap BAYDAŞ                   (Doçent Temsilcisi Üye) 

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR                        (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Cahit AYDEMİR                           (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN                 (Doçent Temsilcisi Üye) 

Dr.Öğr.Üyesi Emel FAİZ                           (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK          (Bölüm Başkan V.)