Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU:

Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ                (Başkan, Dekan V.)

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ                     (Profesör Temsilcisi Üye)

Prof. Dr. İzzet KILINÇ                               (Profesör Temsilcisi Üye)

Prof. Dr. Cahit AYDEMİR                           (Profesör Temsilcisi Üye)

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ                   (Doçent Temsilcisi Üye)

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN                 (Doçent Temsilcisi Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Emel FAİZ                           (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)

Prof. Dr. Cahit AYDEMİR                           (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ                          (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ                         (Bölüm Başkan V.) 

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN                 (Bölüm Başkan V.)

Dr.Öğr.Üyesi Emel FAİZ                           (Bölüm Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK          (Bölüm Başkan V.)