Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi


İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanları

İşletme Bölümü 1. Sınıf     Arş.Gör. Sinan Kızltoprak

İşletme Bölümü 2.Sınıf      Arş.Gör. Sinan Kızıltoprak

İşletme Bölümü 3.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak

İşletme Bölümü 4.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak

Yatay-Dikey Geçiş             Arş. Gör. Osman Kartal

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sağlık Yönetimi Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör. Ali Güven

Sağlık Yönetimi Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman

Sağlık Yönetimi Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman

Sağlık Yönetimi Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman


 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 1.Sınıf      Arş. Gör. Mehmet Can Tanyolu

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 2.Sınıf      Arş. Gör. Mehmet Can Tanyolu

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 3.Sınıf      Arş. Gör. Abdülaziz Sezer

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 4.Sınıf      Arş. Gör. Abdülaziz Sezer

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör.Talha Fırat

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör.Talha Fırat

Uluslararası İlişkiler Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör.Talha Fırat

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası Ticaret Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör.Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör.Serhat Ata

Uluslararası Ticaret Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör.Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör.Bilgin Zengin


Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Danışmanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

 

Danışman iletişim bilgileri için tıklayınız.