Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi


İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanları

İşletme Bölümü 1. Sınıf     Arş.Gör. Osman Kartal

İşletme Bölümü 2.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak

İşletme Bölümü 3.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak

İşletme Bölümü 4.Sınıf      Arş.Gör. Osman Kartal


Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası Ticaret Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör. Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör.Bilgin Zengin

Uluslararası Ticaret Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör.Bilgin Zengin


Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sağlık Yönetimi Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör. Ali Güven

Sağlık Yönetimi Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman

Sağlık Yönetimi Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman

Sağlık Yönetimi Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Ali GüvenYönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Danışmanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1.Sınıf     Arş. Gör. Talha Fırat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz DemirelSosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 1.Sınıf      Arş. Gör. Mehmet Can Tanyolu

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 2.Sınıf      Arş. Gör. Abdülaziz Sezer

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 3.Sınıf      Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt


Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1.Sınıf     Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev Çelik

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör. Şahin Çaylı