Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi


İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanları

İşletme Bölümü 1. Sınıf     Arş.Gör. Sinan Kızltoprak

İşletme Bölümü 2.Sınıf      Arş.Gör. Sinan Kızıltoprak

İşletme Bölümü 3.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak

İşletme Bölümü 4.Sınıf      Arş.Gör. İsmail Durak


Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası Ticaret Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör.Serhat Ata

Uluslararası Ticaret Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör.Talha Fırat

Uluslararası Ticaret Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Bilgin Zengin

Uluslararası Ticaret Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör.Seydi Ahmet Özkaya


Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sağlık Yönetimi Bölümü 1.Sınıf     Arş.Gör. Ali Güven

Sağlık Yönetimi Bölümü 2.Sınıf     Arş.Gör. Ali Güven

Sağlık Yönetimi Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Fuat Yalman

Sağlık Yönetimi Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Fuat YalmanYönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Danışmanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel


 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 1.Sınıf      Öğr. Gör. Ali Can

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 2.Sınıf      Yrd. Doç. Dr. Okan Bütüner

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 3.Sınıf      Arş. Gör. Abdülaziz Sezer

Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık Bölümü 4.Sınıf      Doç. Dr. Öznur Bozkurt


Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1.Sınıf    

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2.Sınıf  

Uluslararası İlişkiler Bölümü 3.Sınıf